• Համակարգչային ցանցերի

  նախագծում, կառուցում, սպասարկում

 • Օպտիկամանրաթելային ցանցերի

  նախագծում, կառուցում, սպասարկում

 • Ինտերնետ հեռախոսային կապի / IP-հեռախոսակապի / VOIP համակարգերի

   տեղադրում, սպասարկում

 • Անվտանգության համակարգերի

   տեղադրում, սպասարկում

 • WiFi համակարգերի

   տեղադրում, սպասարկում

 • Սերվերների և սերվերային սենյակների

  նախագծում, տեղակայում, սպասարկում

 • Անխափան սնուցման սարքերի

  նախագծում և տեղադրում

 • Ներքին էլեկտրահաղորդագծերի

  մոնտաժում, տեղադրում, սպասարկում

 • Անտենամաչտային կայանների

  տեղադրում, տեղակայում, սպասարկում

 • Համակարգչային ծառայություններ

ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԵՐ

avilligon
sicamelogo

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Զգա' ժամանակի զարկերակը